Vào lúc 15 giờ Ngày 11 tháng 11 năm  2019 , thay mặt Ban chấp hành công đoàn cơ sở; Chủ tịch công đoàn ( Thầy Thạch Quốc Bình) đã trao tiền trợ cấp khó khăn cho công đoàn Viên ( ...